Et barn skal navngives inden det fylder et halvt år. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb (kontakt præsten) eller via. borger.dk, navngivning via borger.dk