Hvad gør man i tilfælde af...

Fødsel:

Fødslen meddeles til sognepræsten senest 14 dage efter at den har fundet sted. På https://borger.dk kan man finde blanketten til Ansvars- og omsorgserklæring for par, der er ugifte. Husk at faderen også skal underskrive!

Dåb/Navngivelse:

Forældrene kontakter præsten gerne i god tid inden dåben - for at aftale dåbsdag, praktiske forhold etc.
Der skal være mellem to og fem faddere. Såfremt man ikke ønsker dåb, skal navngivelsen alligevel meddeles til sognepræsten, som meddeler navnet videre til folkeregistret. Navngivelse skal finde sted senest et halvt år efter fødslen.

 

Bryllup:

Vielsesdato samt dato for samtale aftales med præsten i god tid inden vielsen. Til samtalen medbringes begge parters dåbsattester samt, såfremt en af parterne eller begge er fraskilt, tillige skilsmissepapirer. Desuden prøvelsesattest (NB!), som fra vielseskontoret på Aalborg kommune. Man bør henvende sig til graveren i god tid angående pyntning af kirken etc. Der er 12 bænkerækker med lys og 18 bænkerækker med plads til pynt.

Dødsfald og begravelse eller bisættelse:

Sognepræsten står til rådighed med hjælp og samtale ved ethvert dødsfald i sognet. Salmer og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med højtideligheden i kirken aftales med præsten. Før eller efter samtalen med præsten træffes aftale med graveren angående gravsted etc.

 

Konfirmation:

Konfirmation finder sædvanligvis sted hvert år på Bededag. Vedrørende indskrivning til Konfirmationsundervisning følg dette link.