Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder finder sted i sognegården, Sportvænget 5

Sikker mail til Menighedsrådet link

 

Formand, kirke- og kirkegårdsudvalg
Henrik Lundgård Nielsen
Mobil: 51 80 33 75
Mail: hlundgaardnielsen@gmail.com

Valgt kasserer
Jytte Haubro Poulsen
Mobil: 40 17 83 08
Mail: jypo@gvdnet.dk

Redaktions- og aktivitetsudvalg
Elin Jørgensen
Mobil: 25 32 32 32
Mail: godthaab_s@hotmail.com

Næstformand, Formand for aktivitets- og redaktionsudvalg, formand for kirke-/kirkegårds- og præstegårdsudvalg
Susanne Taudal Andersen
Mobil: 24 25 19 66
Mail: standersen1@hotmail.com

Kirkeværge, formand for valgbestyrelse
Jens Christian Bøgsted
Mobil: 30 28 82 46
Mail: godthaabkirke.vaerge@gmail.com

Kontaktperson, valgbestyrelse, redaktions- og aktivitetsudvalg
Lise Mejlholm
Mobil: 40 49 97 05
Mail: lisme@km.dk

Personalerepræsentant
Britta Knudsen
Mobil: 61 77 03 41
Mail: ibrittaknudsen@gmail.com