Menighedsrådsmøder finder sted i sognegården, Sportvænget 5

Sikker mail til Menighedsrådet link

 

Formand, kontaktperson, kirke- og kirkegårdsudvalg

Henrik Lundgård Nielsen

Mobil: 51 80 33 75

Mail: hlundgaardnielsen@gmail.com

 

Valgt kasserer, kirkeværge

Jytte Haubro Poulsen

Mobil: 40 17 83 08

Mail: jypo@gvdnet.dk

 

Elin Jørgensen

Mobil: 25 32 32 32

Mail: godthaab_s@hotmail.com

 

Formand aktivitets- og redaktionsudvalg, valgbestyrelse, kirke- og kirkegårdsudvalg

Susanne Taudal Andersen

Mobil: 24 25 19 66

Mail: standersen1@hotmail.com

 

Andreas Skovbo Meng

Mobil: 51 14 52 57

Mail: hdannis@hotmail.com

 

Personalerepræsentant

Britta Knudsen

Mobil: 61 77 03 41

Mail: brittaknudsen@adr.dk