Menighedsrådsmøder finder sted i sognegården, Sportvænget 5

Formand, Kirke- og Kirkegårdsudvalg
Henrik Lundgård Nielsen
Mobil: 51 80 33 75
Kontaktperson, næstformand
Margaret Boyes Storgaard
Mobil: 23 83 10 99
Valgt kasserer, kirkeværge
Jytte Haubro Poulsen
Mobil: 40 17 83 08
Redaktionsudvalget
Elin Jørgensen
Mobil: 25 32 32 32
Formand aktivitets- og redaktionsudvalg, valgbestyrelse, kirke- og kirkegårdsudvalg
Susanne Taudal Andersen
Mobil: 24 25 19 66
Redaktionsudvalg
Andreas Skovbo Meng
Mobil: 51 14 52 57
Personalerepræsentant
Britta Knudsen
Mobil: 61 77 03 41